Stage

Binnen Nobego bieden we stageplaatsen voor uiteenlopende opleidingen. Dat doen we graag, want zo zorgen we voor voldoende, kwalitatief goed opgeleide leerkrachten en onderwijsassistenten voor de toekomst. Afhankelijk van de opleiding assisteren

de stagiaires bij lessen, geven ze les aan individuele kinderen, een groepje kinderen,

of aan een hele groep. Dit alles is altijd onder de eindverantwoordelijkheid van de

groepsleerkracht. Daarnaast bieden we in het kader van de participatiewet jonge mensen de mogelijkheid werkervaring op te doen in school. Hiermee kunnen zij hun kans op een reguliere plaats in de arbeidsmarkt vergroten.